top of page

Coastal Sharks

मोरी / मुशी

ಥಾಟೆ , ಬಲ್ಲಿಯಾರ್

મગરા

സ്രാവ്

Coastal Sharks

Preferred Months:

Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec

એપ્રિલ,મે,જૂન,જુલાઈ,ઓગસ્ટ,સપ્ટેમ્બર,ઓક્ટોબર,નવેમ્બર,ડિસેમ્બર

ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್

ഏപ്രിൽ, മെയ്, മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, ഡിസംബർ

एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर

No fish.png

Avoid Months:

Jan,Feb,Mar

જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ

ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್

ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച്

जानेवारी फेब्रुवारी मार्च

Large Gillnet

Hook and Line

0

Dominant Gear Type:

This category comprises nearly 20 shark species, all of which inhabit the coast. Some well known sharks in this category are bull sharks, blacktip sharks and scalloped hammerhead sharks. These are carnivorous apex predators but are typically slow to grow and late to become reproductively mature. This makes them very vulnerable to overexploitation. We put all these sharks in one category because as far as consumers are concerned, they are all 'shark meat' or in Marathi "Mori-mutton". Interestingly many of them breed in the first half of the year, which has allowed us to make one single recommendation for these multiple species.

આ શ્રેણીમાં લગભગ 20 મગરા પ્રજાતિઓનો સમાવેશ થાય છે, જે તમામ કિનારે વસે છે. આ શ્રેણીની કેટલીક જાણીતી શાર્ક બુલ શાર્ક, બ્લેકટિપ શાર્ક અને સ્કેલોપ્ડ હેમરહેડ શાર્ક છે. આ માંસાહારી સર્વોચ્ચ શિકારી છે પરંતુ સામાન્ય રીતે વૃદ્ધિ કરવામાં ધીમી અને પ્રજનનક્ષમ રીતે પરિપક્વ થવામાં મોડું થાય છે. આ તેમને અતિશય શોષણ માટે ખૂબ જ સંવેદનશીલ બનાવે છે. અમે આ બધી મગરા ને એક શ્રેણીમાં મૂકીએ છીએ કારણ કે જ્યાં સુધી ગ્રાહકોની વાત છે, તે તમામ 'શાર્ક મીટ' અથવા મરાઠીમાં "મોરી-મટન" છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે તેમાંના ઘણા વર્ષના પ્રથમ ભાગમાં પ્રજનન કરે છે, જેણે અમને આ બહુવિધ જાતિઓ માટે એક જ ભલામણ કરવાની મંજૂરી આપી છે.

ಥಾಟೆ , ಬಲ್ಲಿಯಾರ್ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಶಾರ್ಕ್ಗಳು ಇವೆ. ಬುಲ್ ಶಾರ್ಕ್ , ಕಪ್ಪು ತುದಿಯ ಶಾರ್ಕ್ , ಸ್ಕಲ್ಲೋಪ್ಡ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲೆಯ ಶಾರ್ಕ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವುಗಳು. ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾದ ಇವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಸು ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸನ್ನಿದ್ಧವಾಗುವುದು ಕೂಡಾ ನಿಧಾನವೇ. ಇವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಿರುವ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಭೇಟೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯೇ ಆಗದಿರುವ ಸಾಧ್ಯೆತೆ  ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಶಾರ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವನ್ನು ಶಾರ್ಕ್ ಮೀಟ್ ಅಥವಾ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ “ ಮೋರಿ -ಮಟನ್ “ ಎನ್ನಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾರ್ಕ್ ಗಳು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ . ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾರ್ಕ್ ಗಳನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.

ह्या गटात किनारपट्टीवरील शार्क अथवा मोरी अथवा मुशी माशाच्या २० प्रजाती आहेत, उदाहरणार्थ बुल शार्क, ब्लॅक टीप शार्क, हॅमर हेड शार्क इत्यादी. हे शिकारी मासे आहेत. हे मासे हळू वाढतात व उशिरा विणीला येतात. त्यामुळे ह्या प्रजातींना अतिरिक्त मच्छिमारी पासून खूप धोका आहे. आम्ही २० प्रजातींना एकाच गटात टाकले कारण ग्राहकांसाठी ह्या सगळ्या प्रजातीनपासून बनवल्या जाणाऱ्या पदार्थाला “मोरी मटण” असे एकाच नाव आहे. ह्यांपैकी बहुतेक प्रजाती वर्षाच्या सुरवातीला विणीला येतात. त्यामुळे त्या सगळ्यांना कॅलेंडर च्या एकाच गटात घालणे आम्हाला सोप्पे गेले.

HOW OFTEN DO YOU EAT THIS FISH?

How often do you eat this fish?I've never eatenRarelyIrregularlyMonthly/FortnightlyWeekly/DailyHow often do you eat this fish?

Thank you!

Oops! Something went wrong. Try again.

State
Rating
KYF Rating Legend_W.png
Guj_stat.png
Kan_stat.png
Mal_stat.png
Mar.png

When you tell us how frequently you eat a particular species of seafood, it helps us fine-tune which species of fish we show you. In keeping with our philosophy of transparency, here's what each state has told us about this fish.

bottom of page