top of page

Cobia

मोडुसा

ತಾತೆ

મોદસા

മോത

Cobia

Preferred Months:

Feb,Apr,May,Jun,Sep,Oct

ફેબ્રુઆરી, એપ્રિલ, મે, જૂન, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર

ಫೆಬ್ರವರಿ, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್

ഫെബ്രുവരി, ഏപ്രിൽ മെയ്, മെയ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ

फेब्रुवारी, एप्रिल, मे, जून, सप्टेंबर, ऑक्टोबर

No fish.png

Avoid Months:

Mar,Jul,Aug,Nov,Dec,Jan

માર્ચ,જુલાઈ,ઓગસ્ટ,નવેમ્બર,ડિસેમ્બર,જાન્યુઆરી

ಮಾರ್ಚ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ

മാർച്ച്, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജനുവരി

मार्च, जुलै, ऑगस्ट, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी

Large Gillnet

Hook and Line

0

Dominant Gear Type:

Cobias are carnivorous fish that can grow as large as six feet and weigh as much as 68kilograms. They have broad heads and a shark-like body shape. Cobais are voracious predators that engulf their prey whole. They feed on numerous types of fish from mullets, eels, jacks and snappers to pinfish, croakers, grunts, and herring. Their preferred food however are crabs, and are quite often called ‘crab eaters’.
They will follow rays, turtles, and sharks, sneaking in to scavenge whatever are left behind.

મોદસા માંસાહારી માછલી છે જે છ ફૂટ જેટલી મોટી અને 68 કિલોગ્રામ વજન સુધી વધી શકે છે. તેઓનું માથું પહોળું અને મગરા જેવું શરીર છે.  મોદસા એ ખાઉધરો શિકારી છે જે તેમના આખા શિકારને ઘેરી લે છે. તેઓ મુલેટ્સ, ઈલ, બંગડા અને સ્નેપર્સથી લઈને પિનફિશ, ધોમા, ગ્રન્ટ્સ અને દાંગરી સુધીની અસંખ્ય પ્રકારની માછલીઓ ખાય છે. જો કે તેમનો પસંદગીનો ખોરાક કરચલાં છે, અને ઘણી વાર તેમને 'કરચલા ખાનારા' કહેવામાં આવે છે.તેઓ રેય, કાચબા અને મગરા ને અનુસરશે, જે કંઈપણ પાછળ રહી ગયું છે તેનો નાશ કરવા માટે ઝૂકીને અંદર જશે.

ತಾತೆ ಈ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಮೀನು ಆರು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಬೆಳೆದು ಸುಮಾರು 68 ಕಿಲೋ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಶಾರ್ಕ್ ನಂತೆ ಇವುಗಳ ದೇಹ ರಚನೆ ಆದರೆ ಅಗಲವಾದ ತಲೆ. ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕ ಮೀನಾದ ಇವುಗಳು ಇತರೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಇಡಿ  ಇಡಿಯಾಗಿ ನುಂಗುತ್ತವೆ. ಮುಲ್ಲೆಟ್ಸ್, ಈಲ್ , ಜ್ಯಾಕ್ ,ಸ್ನಾಪರ್, ಪಿನ್ ಫಿಶ್, ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ , ಕ್ರೋಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆರಿಂಗ್ ನಂಥಾ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಏಡಿಯು  ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಹಾರ . ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು “ ಏಡಿ ಬಾಕ “ ಎಂದೂ  ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೇ, ಆಮೆ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಕ್ ಗಳಂತೆ ಇವುಗಳು ಕೂಡಾ ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಇತರೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದೂ  ಇದೆ.

मोडुसा हा मोठा शिकारी मासा आहे. तो सहा फुटापर्यंत वाढू शकतो आणि ६८किलो पर्यंत वजनाचा असू शकतो. त्यांचे तोंड रुंद असते आणि आकार मोरी किंवा शार्क सारखा असतो. हा शिकारीला अख्खे गिळणारा मासा  आहे. तो गुंजळे, वाम, कोकरी, तांबोशी, ढोमा ह्यासारखे अनेक मासे खातो. [अन त्यांचे आवडते खाद्य म्हणजे खेकडे आणि त्यांना खेकडा भक्षी असेही संबोधले जाते. ते पाकट, मोरी अशा शिकारी माशांच्या किंवा कासवांच्या मागे मागे फिरतात आणि त्यांनी खाऊन अर्धवट सोडलेल्या माशांना हे मासे खातात.

HOW OFTEN DO YOU EAT THIS FISH?

How often do you eat this fish?I've never eatenRarelyIrregularlyMonthly/FortnightlyWeekly/DailyHow often do you eat this fish?

Thank you!

Oops! Something went wrong. Try again.

State
Rating
KYF Rating Legend_W.png
Guj_stat.png
Kan_stat.png
Mal_stat.png
Mar.png

When you tell us how frequently you eat a particular species of seafood, it helps us fine-tune which species of fish we show you. In keeping with our philosophy of transparency, here's what each state has told us about this fish.

bottom of page