top of page

White Prawn

व्हाईट कोलंबी

ಶೆಟ್ಲಿ , ಎಟ್ಟಿ

સફેદ ઝીંગા

ആവോലി 

White Prawn

या महिन्यात खाऊ शकता

Jul,Aug,Sep,Jan,Feb,Mar,Apr

જુલાઈ,ઓગસ્ટ,સપ્ટેમ્બર,જાન્યુઆરી,ફેબ્રુઆરી,માર્ચ,એપ્રિલ

ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್

ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ജനുവരി, ജൂ ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ

जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल

No fish.png

या महिन्यात टाळा

Oct,Nov,Dec,May,Jun

ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર, મે, જૂન

ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಮೇ, ಜೂನ್

ഒക്ടോബർ,, നവംബർ, ഡിസംബർ, മെയ്, ജൂൺ

ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, मे, जून

Bottom Trawling

0

0

Dominant Gear Type:

White prawns are the second most popular kinds of prawns. They are caught by most distructive method of fishing, trawling. These days just like tiger prawns, white prawns are aquacultured. So one may think that we dont have to think about eating prawns anymore. However aquacultured prawns are fed fishmeal which comes from low value fish catch of trawling.

સફેદ ઝીંગા એ બીજા સૌથી લોકપ્રિય પ્રકારના ઝીંગા છે. તેઓ માછીમારી, ટ્રોલિંગની સૌથી વિનાશક પદ્ધતિ દ્વારા પકડાય છે. આ દિવસોમાં ટાઈગર ઝીંગાની જેમ જ સફેદ ઝીંગા પણ જળચર ઉછેરવામાં આવે છે. તેથી કોઈ એવું વિચારી શકે છે કે આપણે હવે ઝીંગા ખાવા વિશે વિચારવાની જરૂર નથી. જો કે એક્વાકલ્ચર ઝીંગાને ફિશમીલ આપવામાં આવે છે જે ઓછી કિંમતની માછલી પકડવાથી આવે છે.

ಶೆಟ್ಲಿ , ಎಟ್ಟಿ ಇವು ಎರಡನೇ ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೀಗಡಿ . ಇವನ್ನು ಅತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಧಾನವಾದ ಟ್ರಾವ್ಲಿಂಗ್  ಮೂಲಕ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹುಲಿ ಸೀಗಡಿಯಂತೆ  ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ನಾವಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಕಿದ ಸೀಗಡಿಗೂ  ತಿನ್ನಲು ಟ್ರಾವ್ಲಿಂಗ್  ಮೂಲಕ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವ ಅಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಮೀನುಗಳೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದರೂ  ಸಮುದ್ರಕ್ಕಾಗುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.

व्हाईट प्रॉन हा टायगर प्रॉन नंतरचा सर्वात लोकप्रिय कोलंबीचा प्रकार आहे. ते अत्यंत विनाशकारक अशा ट्रॉलिंग पद्धतीने पकडले जातात. हल्ली मत्य शेतीमध्ये सुद्धा व्हाईट प्रॉनचे उत्पादन केले जाते. त्यामुळे त्यांना खाण्याआधी कॅलेंडर बघण्याची आवश्यकता नाही असा समाज होऊ शकतो. परंतु ह्या मत्य शेतीमध्ये वाढविलेल्या व्हाईट प्रॉनना खाद्य म्हणून समुद्रात ट्रॉलिंग पद्धतीने पकडलेले स्वस्त दाराच्या माशांपासून बनविलेले खाद्य खायला घालतात. त्यामुळे समुद्राबाहेर वाढूनही त्यांचा समुद्रावर होणार विपरीत परिणाम मोठा आहे.

तुम्ही किती वेळा हा मासा खाता?

How often do you eat this fish?कधीही खाल्ला नाहीक्वचित कधी कधीमहिन्यातून निदान एकदाआठवड्यातून निदान एकदाHow often do you eat this fish?

Thank you!

Oops! Something went wrong. Try again.

State
Rating
KYF Rating Legend_W.png
Guj_stat.png
Kan_stat.png
Mal_stat.png
Mar.png

तुम्ही आम्हाला तुम्ही कुठला मासा किती वेळा खाता ते सांगा. त्या माहिती च्या आधारे आम्ही आमच्या वेब साईट वर कुठले मासे वारंवार दाखवायचे ते ठरवू. विविध राज्यातील लोकांनी आम्हाला त्यांच्या माशांच्या निवडीबद्दल काय सांगितले ते जाणून घेण्यासाठी येथे बघा.

bottom of page