top of page

Tiger Prawn

टायगर कोलंबी

ಟೈಗರ್ ಶೆಟ್ಲಿ,

ટાઈગર ઝીંગા

ചെമ്മീൻ 

Tiger Prawn

ಸೇವಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ತಿಂಗಳುಗಳು :

Oct,Nov,Dec,Jan,Apr,May,Jun,Jul

ઓક્ટોબર,નવેમ્બર,ડિસેમ્બર,જાન્યુઆરી,એપ્રિલ,મે,જૂન,જુલાઈ

ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ

ഒക്ടോബർ,, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഏപ്രിൽ, ജൂൺ, ജൂലൈ

ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, एप्रिल, मे, जून, जुलै

No fish.png

ಸೇವಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ತಿಂಗಳುಗಳು :

Feb,Mar,Aug,Sep

ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર

ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ

फेब्रुवारी, मार्च, ऑगस्ट, सप्टेंबर

Bottom Trawling

0

0

Dominant Gear Type:

Tiger prawns are the most popular kinds of prawns. They are heavily admired for their taste. They are caught by most distructive method of fishing, trawling. These days tiger prawns are aquacultured. So one may think that we dont have to think about eating tiger prawns anymore. However aquacultured tiger prawns are fed fishmeal which comes from low value fish catch of trawling.

ટાઈગર ઝીંગા એ ઝીંગા નો સૌથી લોકપ્રિય પ્રકાર છે. તેઓ તેમના સ્વાદ માટે ખૂબ વખાણવામાં આવે છે. તેઓ માછીમારી, ટ્રોલિંગની સૌથી વિનાશક પદ્ધતિ દ્વારા પકડાય છે. આ દિવસોમાં ટાઈગર ઝીંગા એક્વાકલ્ચર છે. તેથી કોઈ એવું વિચારી શકે છે કે આપણે હવે ટાઈગર ઝીંગા ખાવા વિશે વિચારવાની જરૂર નથી. જો કે એક્વાકલ્ચરેડ ટાઈગર ઝીંગા ને ફિશમીલ ખવડાવવામાં આવે છે જે ઓછી કિંમતની માછલી પકડવાથી આવે છે.

ಟೈಗರ್ ಶೆಟ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಹುಲಿ ಸೀಗಡಿ , ಇವು ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸೀಗಡಿಗಳು.ಭಾರಿ ರುಚಿ ಇರುವ ಸೀಗಡಿಗಳೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡೆದಿವೆ. ಹಾಗಿಯೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ತಂತ್ರವಾದ ಟ್ರಾವ್ಲಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಸೀಗಡಿಗಳನ್ನು  ಸಿಹಿನೀರಿನಲ್ಲೂ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ನಾವಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಕಿದ ಸೀಗಡಿಗೂ  ತಿನ್ನಲು ಟ್ರಾವ್ಲಿಂಗ್  ಮೂಲಕ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವ ಅಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಮೀನುಗಳೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದರೂ  ಸಮುದ್ರಕ್ಕಾಗುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.

सगळ्या कोलंबीच्या प्रकारामध्ये टायगर प्रॉन हा सगळ्यात लोकप्रिय प्रकार आहे. ते अत्यंत चविष्ट समजले जातात. पण ते अत्यंत विनाशकारक अशा ट्रॉलिंग पद्धतीने पकडले जातात. हल्ली मत्य शेतीमध्ये सुद्धा टायगर प्रॉनचे उत्पादन केले जाते. त्यामुळे त्यांना खाण्याआधी कॅलेंडर बघण्याची आवश्यकता नाही असा समाज होऊ शकतो. परंतु ह्या मत्य शेतीमध्ये वाढविलेल्या टायगर प्रॉनना खाद्य म्हणून समुद्रात ट्रॉलिंग पद्धतीने पकडलेले स्वस्त दाराच्या माशांपासून बनविलेले खाद्य खायला घालतात. त्यामुळे समुद्राबाहेर वाढूनही त्यांचा समुद्रावर होणार विपरीत परिणाम मोठा आहे.

ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಾರಿ ಈ ಮೀನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ?

How often do you eat this fish?I've never eatenRarelyIrregularlyMonthly/FortnightlyWeekly/DailyHow often do you eat this fish?

Thank you!

Oops! Something went wrong. Try again.

State
Rating
KYF Rating Legend_W.png
Guj_stat.png
Kan_stat.png
Mal_stat.png
Mar.png

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು  ಎಷ್ಟು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದದ ಮೀನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದರೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. 

ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀನುಗಳ ಕುರಿತು ,ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ

bottom of page